Lära känna lera med.. fötterna

Gör en 1700tals lerblandning var uppdraget. En vanligt tvångsblandare fungerar inte då. Förutom att man inte hade sand i förut, var det rätt så grova blandningar med klumpar och allt möjligt. Den där finfördelning av ingredienserna, perfekt blandningsförhållandet och sprickfritt, är ganska moderna hittepå. Då gäller det att blandar för hand, dvs med fötterna. Det är så kallt, kl 5 på morgonen, att man snart inte känner smärtor längre. Det som slå mig, är, hur känslig man kan vara med fötterna. Vi kan rekommendera, på fullaste allvar, att trampa sin lera, för att lära känna den. Glöm alla test, man kan göra. Ganska meningslös, oftast oseriös dessutom. Vill du lära känna din lera, gå i den, trampa den. Denna närkontakten med materialet är mycket värt.