Lerputs väg med industriell utrustning

Lerputs väg traditional med hand

Våtrum i lera. Bygge.

Våtrum i lera. Konsultverksamhet.

Lerbygge. Konsultverksamhet

Master kurs i lerbygge: lergolv

Master kurs i lerbygge: lerputsa själv

Master kurs i lerbygge: tegelgolv hemma