Facebook

Instagram

Johannes Riesterer

tel. 0702699008

Kursledare, ugnsmurarmästare och lerbyggare som gärna delar med sig av sin kunskap.

Darius Vileita

tel. 0737083181

Lerbyggare med stort erfarenhet och organisationsförmåga.